இந்திய வம்சாவளி பெண் நர்சுக்கு சிங்கப்பூரில் ஜனாதிபதி விருது!!!!…..

எல்லோரும் பயணிக்கிறார்கள் என்று நீயும் பின்தொடராதே உனக்கான பாதையை நீயே தேடு… என்று சொல்லும் வகையில் தனக்காக பாதையை தேர்ந்தெடுத்தார் கலா நாராயணசாமி….. தமிழகத்தை பூர்வீகமாக கொண்ட இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த பெண் நர்ஸ் ஒருவருக்கு அந்த நாட்டின் உயரிய விருதான

News Detail