கேப்டன் ஆப் அமெரிக்கா ஷீல்டு பெரும் வீர சிறுவன்

வியோமின் மாகாணத்தில் செயேனி நகரில் கடந்த ஜூலை 9-ம் தேதி தெருவில் நடந்து கொண்டறிந்தபோது 4 வயது சிறுமியை ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் நாய் ஒன்று கடிக்க பாய்ந்துள்ளது . அப்போது நாயின் குறுக்கே பாய்ந்த சிறுமியின் 6 வயதான அண்ணன் பிரிட்ஜ்ர்

News Detail